VEKOP-7.3.4-17 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért

A Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár „EGYÜTT A JÖVŐÉRT” programjának célja: a dabasi óvodások, dabasi és tatárszentgyörgyi általános iskolás és dabasi középiskolás gyerekek, diákok számára kompetenciafejlesztő, ismeret- és tudásgyarapító képzések, foglalkozások, rendezvények, programok nyújtása, amelyet az intézmény küldetése, társadalmi szerepvállalása, sokoldalú szolgáltatása és komplex tevékenységrendszere hatékony eszközeivel nem formális és informális, tanórán kívüli alkalmakon biztosít.

A pályázati felhívásban megjelölt tíz foglalkoztatási formából hat kerül megvalósításra.


I. Versenyek, vetélkedők
1.    Gyóni Géza városi versmondó találkozó (2 alkalom)
Új elem a dabasi diákok részére szervezett versenyt. Fontos a felkészítő pedagógusokkal a versenyt megelőzően megismertetni városunk szülöttének költészetét, nagy hangsúlyt helyezve a kevésbé ismert, értékes verseire. Hozzájárulunk a tanulók tudásgyarapításához, a város országos és helyi értékeinek megismertetéséhez.
2.    Helytörténeti vetélkedő (2 alkalom)
A megjelent helytörténeti kiadványokra építve készül el a forgatókönyv. Valamennyi iskola 4 fős csapattal indul a vetélkedőn. A tartalmi–módszertani fejlesztés: felkészítők tartása az induló csapatokat vezető pedagógusoknak. Cél: a tanulók lokálpatriotizmusának erősítése, a helyi érték széleskörű megismertetése.
3.    Óvodás rajzpályázat (2 alkalom)
A 20 éve rendezésre kerülő óvodai rajzpályázat tartalmi–módszertani fejlesztése: a tematikussá tétel, kapcsolódva a Dabas Város Önkormányzata által kijelölt prioritásokhoz (pl. 2017. A kapcsolatok éve). Ez határozza meg a rajzpályázat témáját.

II. Műhelyfoglalkozások
Művészetpedagógiai foglalkozások (2 alkalom)
Új forma, amely szervesen illeszkedik a pályázati kiírás célkitűzéseihez. Módszerek: a kiállítási anyag élményszerű megismertetése; a diákok kulturális ismeretek igénylőjévé és kiállítás látogatóvá nevelése. Cél: a kötelező iskolai tananyag felhasználása a foglalkozásokon, melyek segítik az iskolai követelmények könnyebb teljesítését; interaktív módon képes, rajzos, játékos feladatokkal önálló ismeretszerzés megtanítása.

III. Témanapok
1.   Mese – mese - mátka – a népmese napja (2 alkalom)
A korábbi szabadidős rendezvények tartalmi–módszertani megújítása, tematikussá tétele: a népmese napjává történő alakításával.
Cél: a résztvevő gyermekek anyanyelvfejlesztése, a hagyományápolás, a retorikai és önkifejező képességek fejlesztése, készségfejlesztő és kézműves foglalkozásokkal. Fontos elem a szülők, családok részvétele.
2.    Népművészeti hagyományok napja (2 alkalom)
A témanap új forma, szülők bevonásával. Cél: a hagyományos népi kultúra elméleti bemutatása, gyakorlati foglalkozással egybekötve, általános iskolások és szüleik részvételével.
Ismerkedés ábrázolási technikákkal
Cél: az óvodások (nagycsoportosok) tudásának, készségeinek fejlesztése. A foglalkozást múzeumpedagógus tartja, megtanítva rajzolási, festési technikákat.

IV. Művészeti csoportok

1.    Tilinkó néptánc csoport, kezdő néptánc csoport, citera és népi hangszer csoport (2 tanév)
Cél: a néptáncosok tudásának fejlesztése, utánpótlás kinevelése, magasabb szintű citeratudás, új népi hangszerek tanulásának bevezetése (doromb, furulya, flóta, koboz). A projekt zárása: egy új, egész estét betöltő műsor bemutatása.
2.    Képző- és iparművészeti csoport (2 tanév)
Új forma, három dabasi és a tatárszentgyörgyi általános iskola partnerségével. Cél: a kiemelten tehetséges gyerekekkel való foglalkozás, a tanulók egyéni önkifejező képességeinek kreativitásának fejlesztése, szinkronban a pályázati konstrukcióval.

V. Táborok
1.   Népzenei – néptánc táborok (3 alkalom)
A legfontosabb elem a néptánc és citeraoktatás, napi 6x45 perces képzéssel. A tábor tervezett helyszíne: Zebegény, Szőnyi tábor. A résztvevők az év közbeni foglalkozásra járók. A táborok zárása: bemutató előadás a szülőknek.
2.   Képző- és iparművészeti táborok (2 alkalom)
Helyszín: szintén Zebegény. Résztvevők: az évközben a foglalkozásra járók, összevonva a gimnáziumi iskolai foglalkozások tagjaival. Létszám: 20 diák, 2 oktató és 2 felügyelő munkatárs.
A táborok zárása: a hazahozott munkák kiállítása a Kerekes László Alkotóházban, értékelés a szülőkkel közösen.
3.    Örökmozgó táborok (2 alkalom)
Cél: a résztvevők aktív részvételével, minőségi szabadidős és ismeretterjesztő foglalkozások, játékok segítségével hozzájárulni a gyermekek személyiségfejlődéséhez és képességeik kibontakozásához. A népi kézműves és kreatív készségfejlesztő tevékenységek a gyermekek kreativitásának és önálló feladatmegoldásának elősegítésére irányulnak.

VI. Kulturális óra foglalkoztatási forma
Könyvtárhasználati órák iskolásoknak és óvodásoknak
Valamennyi iskola és óvoda részt vesz a könyvtárhasználati , többen két csoporttal. A 20 fős iskolai csoportok és a 15 fős óvodai csoportok foglalkozásait könyvtári szakemberek tartják.

 

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.